Brandweer controleert brandveiligheid scholen Enschede

In het kader van Meer Rood Op Straat richt Brandweer Enschede haar voorlichtingsactiviteiten de komende maand op middelbare scholen in Enschede. Meer Rood Op Straat verhoogt de veiligheid en het risicobewustzijn van zowel de inwoners in hun directe leefomgeving als van de brandweer.

Vorig jaar is voorlichting gegeven aan lagere scholen. Dit jaar richt Brandweer Enschede zich op het middelbaar onderwijs. In maart worden divers scholen door de brandweer bezocht en onderworpen aan een brandveiligheidscheck. Deze vindt plaats naast de reguliere controles. Voor de scholen is een lesprogramma opgesteld. Deze les richt zich op brandveiligheid in scholen. Doel is om de leerlingen bewust te maken van de gevaren bij brand en de gevolgen van brand. Het brandveilig gebruik van de school is ook een verantwoording van de leerlingen zelf. Naast deze theorieles kunnen de leerlingen zelf op het schoolplein een brand leren blussen.

(bron: www.beveiligingsnieuws.nl)