Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven

Kleine bedrijven (maximaal 10 fte) kunnen subsidie krijgen voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen. Voor de proefperiode t/m 31 augustus 2009 geldt dat alleen voor zes pilots.

Het stimuleringsinstrument "Veiligheid Kleine Bedrijven" is gericht op kleine bedrijven (maximaal 10 fte) die subsidie kunnen krijgen voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen. Deze subsidie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van 10.000 euro. Voorwaarde voor het aanvragen van subsidie is dat er eerst een veiligheidsscan moet zijn opgesteld door een veiligheidsadviseur. De kosten voor deze veiligheidsscan worden voor 100% vergoed tot een maximum van 250 euro.

Voor de periode van 1 februari 2009 t/m 31 augustus 2009 is er sprake van een proefperiode (pilot). De bedoeling is dat er op 1 september een landelijke regeling is die dan toegankelijk is voor alle kleine ondernemers in Nederland. Tijdens de proefperiode kunnen alleen die kleine ondernemers subsidie-aanvragen die een relatie hebben met een van de volgende zes pilots:

  • óf gevestigd zijn in een van de gemeenten Deventer, Rotterdam of Utrecht;
  • óf lid zijn van de branche-organisatie vereniging MITEX;
  • óf gevestigd zijn op een lokatie met het Keurmerk Veilig Ondernemen (via het Hoofdbedrijfschap Detailhandel of MKB Nederland).(bron: www.SenterNovem.nl 01-02-2009)