Brandbeveiliging

De meeste dodelijke slachtoffers door of bij brand vallen niet door de hitte maar door rook. Rook belemmert het zicht bij ontvluchting. Rook is in het algemeen ook zeer giftig, denk hierbij aan het vrijkomen van koolmonoxide. Koolmonoxide wordt 300 maal sneller door het bloed opgenomen dan zuurstof waardoor inademing fatale gevolgen kan hebben. Het verspreiden van rook gaat zeer snel. Het is hierom van groot belang een vroegtijdige melding van brand of een op brand lijkend verschijnsel te krijgen.

Nood-, transparant- en antipaniekverlichting
Nood- en transparantverlichting is de verlichting die mensen in staat moet stellen, indien nodig, een gevaarlijk proces af te sluiten, waarna op veilige wijze de ruimte kan worden verlaten. Noodverlichting is een verzamelnaam voor verschillende soorten verlichting die ieder een eigen toepassingsgebied kennen. Het is verlichting die beschikbaar is wanneer de netspanning voor de normale verlichting in gebreke blijft.

Noodverlichting
Noodverlichting; ook wel vluchtwegverlichting genoemd. Deze zorgt ervoor dat bij het wegvallen van de spanning de vluchtweg voldoende wordt verlicht, teneinde obstakels in de vluchtweg te kunnen herkennen en om een veilig gebruik van de vluchtweg mogelijk te maken.

Transparantverlichting
Transparantverlichting; ook wel vluchtwegaanduiding genoemd. Deze is bedoeld om een eenduidige en herkenbare vluchtweg aan te geven, teneinde aanwezigen de kortst mogelijke vluchtweg te tonen.

Antipaniekverlichting
Antipaniekverlichting is dat gedeelte van de noodevacuatieverlichting welke voorzien is om paniek te voorkomen. Deze verlichting is tevens noodzakelijk om het personen mogelijk te maken een plaats te bereiken waar een vluchtroute kan worden bepaald.

Onderhoud noodverlichting
"als de spanning uitvalt, gaat als het goed is de noodverlichting aan"

Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend. Veiligheid is helaas niet vanzelfsprekend, daar moeten we met z’n allen voor zorgen. Als gebouweigenaar heeft u de plicht uw installaties dusdanig te laten onderhouden dat de veiligheid altijd gewaarborgd is.

Goed onderhoud aan uw noodverlichtingsinstallatie garandeert een optimale werking van de installatie, minimaliseert de kans op onverwachte storingen en zorgt voor een langere levensduur. Daarnaast biedt een onderhoudprogramma een unieke mogelijkheid om de noodverlichtingsinstallatie aan te passen aan ruimtelijke veranderingen en veranderde regelgeving. Onderhoud kan preventief of correctief van karakter zijn.

Vervuiling en veroudering van lampen en armaturen veroorzaken na verloop van tijd terugval van het noodverlichtingniveau. Dit leidt uiteindelijk tot een verlichtingssterkte die beneden het minimum toelaatbare ligt en die tevens gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Goed onderhoud van de noodverlichtingsinstallatie houdt deze effecten binnen acceptabele grenzen, hetgeen bijdraagt tot een veilig en verantwoord gebruik van de noodverlichtingsinstallatie.