Cameratoezicht op openbare plaatsen

De overheid, met name gemeenten en politie, mag gebruik maken van cameratoezicht in openbare ruimten (gebieden waar over het algemeen veel mensen samenkomen en waarvoor de overheid verantwoordelijkheid draagt), zoals uitgaanscentra, wegen en pleinen, als dat noodzakelijk is voor de goede uitoefening van de taak. Dit betekent dat videocamera's ingezet mogen worden voor de handhaving van de openbare orde en voor de verkeersveiligheid. Ook kunnen camera's strafbare feiten registreren en daarmee bijdragen aan de opsporing ervan.

Op dit moment ligt het wetsvoorstel Cameratoezicht op openbare plaatsen ter behandeling in de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel wordt de bevoegdheid tot plaatsing van camera's toegekend aan de burgemeester op basis van een verordening van de gemeenteraad.

(Bron: CPB)