Camerabewaking

Winkels en bedrijven kunnen het slachtoffer worden van overvalcriminaliteit. De overvallen worden vaak uitgevoerd met bedreigingen en geweld. De slachtoffers blijven vaak met psychisch letsel achter. Door het gebruik van camera's kan criminaliteit worden voorkomen en wordt de pakkans van daders groter. Bedrijven kunnen zelf of gezamenlijk gebruik maken van camera's om de veiligheid te vergroten.

Signalement
Overvallers zijn vaak recidivisten die doorgaan totdat zij worden aangehouden. Het is dus belangrijk dat daders snel worden opgespoord. Een goed signalement is hierbij onontbeerlijk. Een goed geplaatste camera maakt een goede vastlegging van de daders en daardoor een goed signalement mogelijk.

De praktijk leert dat daders in veel gevallen snel worden aangehouden als er goede beelden zijn gemaakt. De reeksen overvallen worden hierdoor in de kiem gesmoord. Dit heeft ook een positieve invloed op de preventie en ontmoediging van andere (potentiële) daders.

Beveiligen van personen en objecten
Het belangrijkste doel van cameratoezicht is het beveiligen van personen in een (openbare) ruimte. Daarnaast kunnen objecten (bijvoorbeeld bedrijven) met camera's worden bewaakt. Voor beide soorten beveiliging zijn regels opgesteld.

Welke investering?
Vaak zijn één camera en opnemer al voldoende. Er kan worden gekozen tussen analoge en digitale systemen. Deze keuze is afhankelijk van de wens, vereiste kwaliteit en het budget. Essentieel is dat een duidelijke keuze wordt gemaakt over het te bereiken doel. Dit betekent plaatsing op een niet te grote afstand, bij voorkeur bij de entree en op ooghoogte.