Cameratoezicht in en rond winkels

Een winkelier wil graag camera's ophangen in en rond zijn winkel. Hij doet dit met het idee zijn eigendommen, klanten en personeel beter te kunnen beveiligen. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) laat toe dat cameratoezicht door winkeleigenaren mag, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Zo moet duidelijk kenbaar gemaakt worden aan klanten en personeel dat er cameratoezicht in de winkel aanwezig is. Hij kan dit bijvoorbeeld doen door het ophangen van een bordje. Doet hij dit niet dan is hij strafbaar!

Cameratoezicht in winkels mag, mits het zo min mogelijk inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van klanten. Een camera in een pashokje plaatsen gaat dus te ver!

Cameratoezicht in winkels kan echter ook dienen als personeelsvolgsysteem, kijk voor de regels die dan gelden bij Cameratoezicht op de werkplek.

(bron: CPB)