Cameratoezicht in en rond woningen

In en rond woningen kunnen camera's opgehangen worden voor bijvoorbeeld de beveiliging van eigendommen. Een woningcorporatie kan bijvoorbeeld besluiten over te gaan tot cameratoezicht bij woningen en flatgebouwen, maar ook een bewoner kan besluiten zijn woning te beveiligen met videocameratoezicht.

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is het niet verboden een camera op te hangen ter beveiliging van een woning of een flat. Als een buurman op de hele straat toezicht gaat houden, gaat hij te ver. Op straat is het toezicht voorbehouden aan de gemeente en de politie. Ook de voordeur van andere woningen is de grens, richt camera's dus zodanig dat ze nergens naar binnen filmen. Daarnaast moet duidelijk gemaakt worden dat er videocameratoezicht aanwezig is, bijvoorbeeld met een bordje of een sticker. Vermeld eveneens wie verantwoordelijk is voor het cameratoezicht, zodat een burger weet bij wie hij of zij moet aankloppen met verzoeken om informatie of voor het indienen van een klacht.

Privé-opnames
Beelden die voor privé-doeleinden worden gemaakt, vallen niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Als iemand het vermoeden heeft dat een buurman hem of haar hinderlijk volgt (stalken) met een videocamera of webcam, dan kan diegene zijn buurman daarop aanspreken. De Wbp is in deze situatie waarin beeldopnamen voor privé-doeleinden worden gemaakt, niet van toepassing. Dat betekent niet dat zo'n camera geen inbreuk op de privacy kan zijn. Degene die last heeft van de camera kan dan, als hij er niet uitkomt met de buurman, de wijkagent vragen te bemiddelen. Daarnaast kan hij bij de politie aangifte doen van stalken of kan hij naar de rechter stappen met behulp van een advocaat.

Meer informatie dit onderwerp is te vinden in het informatieblad: